GWAHODDIAD / INVITATION Oriel Q Gallery

Estynnir gwahoddiad i chi i ddathlu bywyd a gwaith

O s i   R h y s   O s m o n d

Dydd Sadwrn Mai 27 2017 2yp gyda David Alston (ACW)

 Bydd yr arddangosfa ar agor May 20 – June 24

index

You are invited to a celebration of the life and work of

O s i   R h y s   O s m o n d

Saturday May 27 2017 2pm with David Alston (ACW)

 The exhibition will be open from May 20 – June 24

01834 869454

www.orielqueenshallgallery.org.uk